pencil.jpeg

Processen

Alla projekt börjar med en linje, många drömmar. Vår målsättning är en svepande röd linje genom hela projektet. Från början till slut.

pexels-photo-267950.jpeg

Lager på lager blir perfektion.

Det är när lager efter lager utav väl utvalda produkter tillsammans jobbar mot ett gemensamt mål, som vi på Elesthorp uppfyller de högt ställda krav vi har på kvalite och estetik.

pexels-photo-462353.jpeg

Vision

Vi säkerhetställer att den röda tråden hålls genom hela projektet, ifrån vision till verklig produkt.

pexels-photo-355952.jpeg
pen-idea-bulb-paper.jpg
pexels-photo-355948.jpeg
pexels-photo-327049.jpeg
pexels-photo-175709.jpeg